Ideapark, s.r.o.
tel.: +420 273 134 930
email: info@ideapark.cz

Projekty

Výstava masky z celého světa

                                                                                                                       harmonogram výstav masky v roce 2017                                

                                                                                                               

Osm velkých, až dvoumetrových exponátů, a třináct menších modelů replik masek z celého světa bylo vyrobeno speciálně na zakázku. Expozice představí různé druhy masek a jejich užití při rituálech, bojích, slavnostech a v divadle. Masky budou návštěvníkům představeny pomocí informačních panelů.

Nedílnou součástí zajímavého Příběhu masek je interaktivní světelný panel s mapou světa s vyznačením významných prvků pro daný region, jakými jsou například stavby, přírodní útvary a další zajímavosti. 

Návštěvníci se seznámí také s dokumentací výroby masek - základní ideou, použitými materiály a pomůckami, pracovním postupem.

Procestujte s námi celý svět!